Webdesign: Autisme SelfSupport © sept. 2013
Home.Contact.Autisme.Self Support.Psycho educatie.Verduidelijking.Zorg.

Psycho educatie

Maken van een  stappenplan; ABC-methodiek.

Autisme SelfSupport

Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting. (Lao Tse)

 

Mensen met autisme en hun ouders/partners kunnen vragen hebben over de diagnose. Ze ervaren dagelijks het ‘anders’ zijn van zichzelf/hun kind/partner en willen meer informatie en handvatten hoe ze hier mee om kunnen gaan.
Personen met autisme die weten dat ze een autisme diagnose hebben en willen leren wat dit voor hen betekent kunnen veel profijt hebben van psycho educatie. Vooral zij die zelf ervaren dat ze anders zijn, kunnen baat hebben bij psycho educatie.

Doel is altijd de persoon zoveel mogelijk tot zelfinzicht te laten komen. Verder kan kennis vergroting over de stoornis, in combinatie met tips helpen de last van de stoornis te verminderen, en komen tot oplossingsgerichte acties. Doordat steeds vaker autisme op jeugdige leeftijd wordt vastgesteld, zijn het vooral kinderen en jongeren die een vraag hebben gericht om psycho educatie. Natuurlijk geeft psycho educatie ook meer zelfkennis als de diagnose pas op latere leeftijd is gesteld.

Door middel van psycho educatie wordt de persoon met autisme een handreiking geboden om te komen tot een beter begrijpen van zichzelf en de wereld om hem heen.

Naast de verduidelijking van ruimte (thuis en school), de tijd (overzicht houden op bezigheden) en activiteiten (zichtbaar maken van de verschillende stappen) die het kind nodig heeft, vraagt het dagelijkse leven nog meer.

Psycho educatie is voor mensen met autisme van belang omdat er gewerkt wordt aan:

- Het verbeteren en vergroten van het zelfinzicht; ook de kennis van de eigen specifieke autistische kenmerken komen aanbod.

- Het leren herkennen en erkennen van persoonlijke gevoelens en beleving het aanleren en geven van inzicht in de relatie die er is tussen gedachten en gevoelens.

- Het herkennen en erkennen van de sterke en zwakke kanten van zichzelf, zijn denken en handelen.

- Het gebruiken van verschillende oplossingsmethoden als stappenplannen, terugkijken op situaties en deze omzetten in handelingsalternatieven.

Psycho educatie wordt veelal individueel aangeboden om zo veel mogelijk in te kunnen gaan op de vragen van het kind/deze jongere/de ouder/de partner.

 

Doel.                                                   

De educatie heeft als doel inzicht te geven in de stoornis, het ver-

groten van zelfkennis, leren omgaan met bepaalde aspecten van

zijn uitdagingen.