Webdesign: Autisme SelfSupport © sept. 2013
Home.Contact.Autisme.Self Support.Psycho educatie.Verduidelijking.Zorg.

Raar woord “selfsupport” (maar het past zo mooi in ASS; Autisme Spectrum Stoornissen, Autisme SelfSupport J).

 

Letterlijk vertaald kom je uit op "zelfdragend". Meestal wordt dit gebruikt om aan te geven dat een organisatie zichzelf financieel kan bedruipen.

Mijn gedachten als ik aan “selfsupport en autisme” denk, zijn echter wat breder.

Ouders  en partners van personen met autisme zouden een volwaardige gesprekspartner kunnen zijn ten opzichte van alle zorgverleners  als ze beschikken over relevante kennis en hun eigen expertise (want die hebben ze wel degelijk, allemaal, stuk voor stuk) op een juiste manier kunnen verwoorden. Vaak vraagt dit om “bijscholing” en/of begeleiding.

Door gezamenlijke belangen te bundelen (bijv. in een vereniging) kan men als belangengroep zichzelf ook profileren, sterker maken naar de omgeving/maatschappij toe.

 

Ouders/partners en personen met autisme kunnen zich daartoe aansluiten bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), oudervereniging “Balans” (ook andere ontwikkelingsstoornissen) of in België bijvoorbeeld bij de Vlaamse Vereniging Autisme.

 

In kleinere kring, het gezin, kun je ook “SelfSupport” zijn. Door ervaring en kennis (o.a. verworven door begeleiding) kunnen ouders/partners veel van de ondersteuning zelf bieden en regievoerder zijn in de hulpverlening die men “binnenhaalt”.

Thuis is de constante factor of zoals een jongeman met een autisme zegt: “Begeleiding daar leer ik veel van …………. maar ja …......... begeleiding komt en gaat ……… en familie blijft”.

 

Begeleiding vanuit Autisme SelfSupport richt zich op het “zelfdragender” te maken van het netwerk; welke voorwaarden zijn er nodig (bijvoorbeeld verduidelijken van de dag) om het dagelijkse leven van het kind/de jongere met autisme, samen met zijn opvoeders, zo in te richten dat hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

 

“Geef een man een vis en hij kan een dag eten, leer een man vissen en hij kan z'n hele leven eten.”

 

 

 

Twijfel je als ouder/opvoeder weer eens aan je kennis, inzicht, gevoel .................... je weet dat er iets speelt maar wat? Je kunt het niet zo goed uitleggen, maar je weet zeker dat het toch net iets anders is als “de deskundige” je vertelt.

Dan lees dit stukje tekst van Theo Peeters eens:

Je ziet dat meer en meer docenten veel meer boekenwijsheid hebben dan echte ervaring en afgestudeerde hulpverleners met hun diploma en hun boekenkennis ontmoeten dan ouders die veel meer ‘live’ kennis hebben …........  en als je als hulpverlener dan niet nederig genoeg bent, ontstaan er botsingen, jammer genoeg. Want je mag dan al een doctoraat hebben in autisme, vele ouders verdienen een doctoraat in de kennis van hun eigen kind.

 

Voor de gehele tekst zie: www.theopeeters.be

 

Self Support